Home

LILHOLT

Joakim

Lilholt

Advokat, adm. direktør i Tandlægeforeningen

Dronningens Tværgade 40, 2. th. 1302 Købehavn K

joakim@lilholt.dk

+45 - 25 46 46 26

OM MIG

 

Strategisk leder, mentor og coach med erfaring fra organisationer og finanssektoren. Leder af ledere, og udvkler af personer, organisationer og virksomheder.

Fokus på ledelse, udvikling og gennemførelse...!

Personligt engageret, effektiv og kulturskabende med fokus på værdier, løsninger og resultater.

 

Strategisk ledelse med mål, udvikling, implementering, udførelse og opfølgning.

 

Taktisk styring af drift, økonomi og finanser.

Ambitiøs udvikling af forretning med fokus på kunder/medlemmer.

 

Inddrager interessenter i processer og løsninger, uddelegerer, og kommunikerer mål, resultater og afvigelser for at skabe synlig fremdrift.

 

Besidder en dyb psykologisk ledelsesmæssig forståelse for mine kollegaer, medarbejdere og mig selv.

 

Studeret på Københavns Universitet (teologi og jura) og Edinburgh Universitet (Law Faculty).

Efteruddanet ved bl.a. Wharton Business School (USA), Harvard Law School (USA) og INSEAD (Frankrig).

Erfaring med ledelse på topniveau siden 1998 med ansvar for ledelse af ledere og reference direkte til bestyrelser i organisationsverdenen og i den finansielle sektor. Har leveret resultater over det forventelige både hvad angår medlemstilfredshed, politisk indflydelse, økonomi- /finansstyring og organisationsudvikling. Har endvidere været en synlig og deltagende sparringspartner for de politiske græsrødder, bl.a. som inspirator og foredragsholder.

 

Har udviklet organisationer til at være levedygtige, kulturbærende og visionære. Har skabt en kultur, hvor det er sjovt at være med til at skabe resultater, og hvor alle kan være stjerner. Har arbejdet med ledelse af store og komplicerede strategiprojekter. Har udrullet og koordineret internationale strategier, BSC og forretningsplaner.

 

Kan dokumentere stærk økonomistyring og regnskabsforståelse.

Har skabt stærke økonomiske resultater fra kommercielle projekter, herunder relancering af virksomheder, branding og øget salg af services, fx rådgivning, pensioner og efteruddannelse.

 

Har stærk politisk tæft og evne til at samarbejde med politikere. Har i flere forbindelser forhandlet med modparter, samarbejdspartnere, fagforeninger, myndigheder og politikere på ”Christiansborg- og EU-niveau”.

 

Har arbejdet internationalt i flere omgange, og har deltaget i udvikling af realpolitiske tiltag og projekter i både nationale og internationale interesseorganisationer og virksomheder...

Copyright @ All Rights Reserved